Calendar ortodox 1 noiembrie 2022. Sărbătoare importantă pentru credincioșii ortodocși

Calendar ortodox 1 noiembrie 2022. Sărbătoare importantă pentru credincioșii ortodocși de pretutindeni. Biserica Ortodoxă îi cinstește pe Sfinții doctori fără de arginți Cosma și Damian, doi dintre cei mai mari sfinți ai Ortodoxiei. Datorită vindecărilor dăruite oamenilor, ei sunt cunoscuți și sub numele de doctori fără arginți. Au primit acest nume pentru că vindecarea era dată nu de medicamente, ci de Mântuitorul Iisus Hristos.

Calendarul ortodox al zilei de marți, 1 noiembrie. Sărbătoare mare
Sfinții Cosma și Damian nu primeau niciun fel de plată de la pacienții lor, singura lor plata fiind ca cel vindecat să creadă în Mântuitorul Iisus Hristos. Potrivit Tradiției, pentru că Damian a acceptat trei ouă de la Palladia, o femeie care a fost vindecată de o boală, acesta a cerut să nu fie îngropat alături de fratele sau. Dar, prin purtarea de grija a lui Dumnezeu, cei doi au fost îngropați împreună.

Orice sfânt alină suferințele oamenilor, dar unii au fost și doctori: Cosma si Damian (1 noiembrie), Chir și Ioan (31 ianuarie), alți sfinți ce poartă numele Cosma și Damian (1 iulie) și Pantelimon (27 iulie).

Alți sfinți cinstiți în fiecare an la data de 1 noiembrie 2022. Tot astăzi facem pomenirea: Sfintelor Mucenițe Chiriena și Iuliana, a Sfinților Mucenici Chesarie, Dasie și a altor cinci, a Sfinților Sfințiți Mucenici Ioan, episcopul, și Iacov, preotul; a Sfântului Mucenic Erminingheld; a Sfinților Mucenici Ciprian și Iuliana; și a Sfântului Cuvios Mucenic Iacov cel Nou, împreună cu doi ucenici, Iacov, diaconul, și Dionisie, monahul.

Rugăciune către Sfinţii Mucenici şi Doctori fără de arginţi Cosma şi Damian
În această zi de sărbătoare, în care Biserica Ortodoxă îi cinstește pe cei doi mari sfinți ai Ortodoxiei, este bine să aprinzi o lumânare sfințită și să rostești rugăciunea închinată lor – Sfinților doctori fără de arginți Cosma și Damian.

Slăviţilor făcători de minuni şi Doctori fără de arginţi, Cosma şi Damian! Iubindu-L pe Hristos Dumnezeu din tinereţile voastre, nu numai meşteşugul doctorilor aţi învăţat, ci mai ales har neîmpuţinat al tămăduirii tuturor bolilor aţi primit de la Dumnezeu. Pentru aceasta, şi pe noi, care cădem înaintea cinstitei icoanei voastre, degrab auziţi-ne.

Pe copiii care cer ajutorul vostru la învăţătură povăţuiţi-i cu rugăciunile voastre, ca, râvnind vieţuirii voastre, să afle nu numai cele pământeşti, ci mai ales să sporească în cucernicie şi în credinţa cea dreaptă. Celor ce zac de boală şi s-au deznădăjduit de ajutorul omenesc, dar aleargă la voi cu credinţă fierbinte şi rugăciune osârdnică, tămăduire dăruiţi-le cu cercetarea voastră cea milostivă şi de minuni făcătoare; aşijderea şi pe cei ce din pricina bolilor grele au căzut în trândăvire, în puţinătate de suflet şi în cârtire, cu harul cel dat vouă de Dumnezeu întăriţi-i în răbdare şi îndrumaţi-i ca să priceapă sfânta şi desăvârşita voie a lui Dumnezeu în ce ne priveşte şi să se facă părtaşi ai harului mântuitor al lui Dumnezeu. (…)