Înălțarea Domnului 2023. Rugăciunea pe care credincioșii trebuie să o spună astăzi!

Înălțarea Domnului 2023. Înălțarea Domnului este prăznuită de Biserica Ortodoxă în acest an, pe data de 25 mai. Sărbătoarea are loc la 40 de zile după Paștele ortodox.

Înălțarea Domnului 2023. Prin înălţarea Sa la cer, se încheie activitatea Sa de răscumpărare a neamului omenesc din robia morţii şi a păcatului.

Ținând cont de faptul că Înălțarea Domnului este sărbătorită la 40 de zile după Paștele Ortodox, această sărbătoare nu are o dată fixă, ci este în funcție de ziua în care pică Paștele. Cu toate acestea, Înălțarea Domnului pică în fiecare an în aceeași zi a săptămânii, mai exact joia.

Înălțarea Domnului 2023. Rugăciunea pe care credincioșii trebuie să o spună astăzi!

Doamne, lisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, pogorându-Te din înălţimile cereşti pentru a noastră mântuire şi hrănindu-ne cu bucurie duhovnicească în sfintele şi prealuminoasele zile ale învierii Tale şi, iarăşi, după săvârşirea slujirii Tale pământeşti, Te-ai înălţat cu slavă de la noi la ceruri şi ai şezut de-a dreapta lui Dumnezeu şi Tatălui!

În această senină şi atotluminoasă zi a Dumnezeieştii Tale Înălţări la ceruri, pământul prăznuieşte şi saltă, cerul se bucură astăzi de Înălţarea Ziditorului făpturii, oamenii slavoslovesc neîncetat văzând firea noastră cea rătăcită şi căzută, pe umerii Tăi, acum, Mântuitorule, luată şi înălţată la ceruri.

Îngerii se veselesc zicând: Cine este acesta, care a venit cu slavă puternic în lupte şi tare în războaie? Acesta este cu adevărat Împăratul Slavei? Învredniceşte-ne şi pe noi, neputincioşii, care gândim încă la cele pământesti şi săvârşim neîncetat cele plăcute trupului, să cugetăm la înfricoşătoarea Ta înălţare la cer, grijile cele trupeşti şi cele lumeşti să le lepădăm şi împreună cu Apostolii
Tăi să privim acum la cer şi, cu toată inima şi cu tot cugetul nostru, să ne amintim că acolo sus, în ceruri, este sălaşul nostru, iar aici pe pământ suntem doar străini şi călători, plecaţi din casa Părintească în ţara îndepărtată a păcatului.

Pentru aceasta Te rugăm cu osârdie Doamne, ca prin preaslăvită înălţarea Ta, să însufleţeşti conştiinţa noastră, să ne scoţi din robia acestui trup şi a acestei lumi păcătoase şi să ne învredniceşti să cugetăm la cele înalte, nu la cele pământeşti;

că nu se cuvine să ne fie nouă pe plac, ci Ţie, Domnului şi Dumnezeului nostru, să-Ţi slujim şi să lucrăm, până când dezlegându-ne de legăturile trupului şi trecând vămile văzduhului, să dobândim cereştile Tale locaşuri, unde stând de-a dreapta Slavei Tale, împreună cu Arhanghelii şi Îngerii şi cu toţi Sfinţii, vom proslăvi Preasfânt Numele Tău, împreună cu Părintele Tău Cel fără de început şi cu Preasfântul şi Bunul şi de Viaţa Făcătorul Tău Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!”.

Înălțarea Domnului 2023. Tradiții și obiceiuri pentru 25 mai!

La sărbătoarea Înălțării Domnului, creștinii ortodocși respectă cu mare sfințenie o serie de tradiții. Se spune că în această zi nu este se fac treburi în gospodărie și nici nu se spală rufe pentru că acestea pot aduce ghinioane și necazuri. Credincioșii sunt îndemnați să fie mai buni și să evite certurile și conflictele, să se abțină de la vorbe urâte, jigniri sau reproșuri.

O altă tradiție importantă spune că în această zi se vopsesc ouă roșii. Este ultima zi în care creștinii pot mânca ouă, deoarece din ziua de Paști până în ziua Înălțării Domnului se ține postul Paștelui, în care se evită consumul de ouă, lactate și carne. Gospodinele pregătesc cu atenție ouăle, le vopsesc în roșu care simbolizează sângele vărsat de Iisus Hristos pe cruce și le împart cu cei dragi în semn de bucurie și împăcare.

Sărbătoarea Înălțării Domnului este o zi plină de semnificații și tradiții pentru creștinii ortodocși, care o respectă cu sfințenie și se bucură de ea alături de cei dragi.

Conform unei vechi superstiții, în ziua Înălțării Domnului, creștinii trebuie să împartă ceapă verde și rachiu în memoria celor care nu mai sunt printre noi, astfel încât sufletele acestora să ajungă în Rai. Această tradiție are ca scop comemorarea celor dragi care au trecut în lumea de dincolo și asigurarea lor că nu au fost uitați.

Pe vremuri, oamenii purtau la brâu frunze de leuștean pentru a fi feriți de rele și protejați de boli. Aceasta era o altă tradiție legată de perioada dintre Paște și Înălțarea Domnului, când oamenii își doreau să se bucure de sănătate și să fie feriți de tot ceea ce era rău.

În popor se spune că toți cei care mor în perioada dintre Paște și Înălțarea Domnului pot ajunge în Rai și le pot fi iertate păcatele. Aceasta este o credință puternică, care îi consolează pe cei care și-au pierdut dragii în această perioadă și îi ajută să treacă mai ușor peste durerea pierderii.

În concluzie, sărbătoarea Înălțării Domnului este asociată cu numeroase tradiții și superstiții, care reflectă credințele și valorile creștinilor ortodocși. Deși aceste tradiții pot părea ciudate sau neobișnuite în zilele noastre, ele continuă să fie respectate și transmise din generație în generație ca simboluri ale credinței și spiritualității.