Vârsta de pensionare: Toate femeile trebuie să știe! Decizia luată de Curtea Constituțională

În prezent, în România, în timp ce, pentru femei, vârsta standard de pensionare este de 62 de ani, bărbații pot ieși la pensie la 65 de ani. Decizia luată de Curtea Constituțională a României cu privire la vârsta de pensionare a doamnelor.

Începând cu 1 ianuarie 2022, vârsta standard de pensionare pentru femei este de 61 de ani și 9 luni și va crește treptat până la 63 de ani până în luna ianuarie 2030. Pentru bărbați, vârsta standard de pensionare este de 65 de ani. Atât pentru bărbați, cât și pentru femei, stagiul minim de cotizare este de 15 ani.

Ce trebuie să știe femeile despre vârsta de pensionare

Deși, în prezent, vârsta de pensionare standard a femeilor este de 63 de anu, potrivit deciziei nr. 387/2018 a Curții Constituționale a României, acest lucru se poate modifica, și doamnele care își doresc, pot rămâne în câmpul muncii până împlinesc vârsta de 65 de ani.

„ Admite excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 56 alin. (1) lit. c) teza întâi din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, excepție ridicată de Luminița-Cătălina Ciobotaru în Dosarul nr. 42.072/3/2015 al Tribunalului București – Secția a VIII-a conflicte de muncă și asigurări sociale și constată că acestea sunt constituționale în măsura în care sintagma „condiții de vârstă standard“ nu exclude posibilitatea femeii de a solicita continuarea executării contractului individual de muncă, în condiții identice cu bărbatul, respectiv până la împlinirea vârstei de 65 de ani”.

– va introduce o nouă formulă de calcul pentru pensiile noi și pensiile în curs de plată. Parametrii formulei vor fi aleși cu atenție, în conformitate cu obiectivul urmărit în ceea ce privește nivelul cheltuielilor cu pensiile ca procent din PIB (9,4 % din PIB). În plus, parametrii respectivi nu vor permite creșteri ad-­hoc ale nivelurilor pensiilor; Formula detaliată elimină a priori indicele de corecție, se bazează pe numărul de puncte obținute de fiecare beneficiar în conformitate cu principiul contributivității și aplică un mecanism de indexare a pensiilor care nu mai permite majorări ad-hoc.

– va introduce o nouă regulă de indexare a pensiilor în funcție de nivelul cheltuielilor cu pensiile ca procent din PIB și mecanisme de combatere a indexării ad-hoc;

– va reduce în mod semnificativ posibilitățile de pensionare anticipată, va introduce stimulente pentru prelungirea vieții profesionale și majorarea voluntară a vârstei standard de pensionare până la 70 de ani, în conformitate cu creșterea speranței de viață, și va egaliza vârsta legală de pensionare pentru bărbați și femei la 65 de ani până în 2035;

– va introduce stimulente pentru amânarea pensionării;

– va revizui pensiile speciale pentru a le alinia la principiul contributivității;

– va consolida principiul contributivității pe care se bazează sistemul;

– va spori gradul de adecvare a pensiilor minime și a pensiilor mai mici, în special pentru persoanele aflate sub pragul sărăciei

– va asigura viabilitatea financiară a pilonului II al sistemului de pensii prin sporirea contribuțiilor la acest pilon de pensii.

Pachetul poate include legi separate privind regimul general și pensiile speciale, se precizează în PNRR.