Calendar 23 mai 2020. Creștinii sărbătoresc un sfânt care a pus capăt secetei prin rugăciune

Calendar 23 mai 2020. Toți creștinii sărbătoresc la această data viața plină de bunătate și credință a Sfântului Cuvios Mihail Mărturisitorul, episcopul Sinadei. Tot la această dată, se face pomenirea Sfintei Maria lui Cleopa, cea purtătoare de mir; Sfântului Mucenic Salona Romanul dar și a Sfântului Mucenic Seluc.

Viața sfântă a Cuviosului Mihai Mărturisitorul, sărbătorit de creștini pe 23 mai
Întreaga viață a Sfântului Cuvios Mihail Mărturisitorul a fost una dreaptă și plină de credință. El a trăit așa cum spune Cuvântul lui Dumnezeu și a încercat să îi învețe și pe alții credința lui.

El a dus o viață curată din copilărie până la sfârșitul vieții sale, iar pentru aceasta el a fost numit episcop al Sinadei. Așa cum se întâmpla în acea perioadă, toți creștinii erau prigoniți, iar nici capetele bisericești nu făceau excepție.

Astfel, Sfântul Cuvios Mihail Mărturisitorul a fost luat de pe scaunul episcopal și aruncat în exil. El nu a vrut să se lepede de credința lui și să se închine idolilor, iar pentru acest lucru el a fost izgonit la o mănăstire lângă gura Mării Euxinului.

În toată acea perioadă de exil, el se ruga lui Dumnezeu, iar la un moment dat este notată chiar și o minune săvârșită prin puterea rugăciunii lui Mihai Mărturisitorul.

Era o perioadă de mare secetă, iar toate recoltele erau aproape moarte din cauza lipsei de apă și Sfântul aproape murise de sete, pentru că nici apă nu avea. Sfântul s-a rugat cu patos lui Dumnezeu, iar atunci Domnul a făcut să curgă apă dintr-un vas de alamă.

Canon de rugăciune către Sfântul Ierarh Mihail Mărturisitorul, Episcopul Sinadei
Întru adânc a aşternut de demult toată oastea lui Faraon puterea cea preaînarmată, iar întrupându-Se Cuvântul, a pierdut păcatul cel prearău, Domnul cel prealăudat, căci cu slavă S-a preaslăvit.

Stih: Sfinte Părinte Mihail, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Strălucind părinte cu lumină negrăită prin sihăstrie, te-ai făcut arhiereu lui Dumnezeu, dumnezeiescule Mihaile, povăţuind preoţia cea împărătească şi păstorind Biserica lui Hristos, preafericite.

Stih: Sfinte Părinte Mihail, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Grăind ritoriceşte cu gură luminată, tuturor cu dreaptă credinţă ai descoperit dogmele cele insuflate de Dumnezeu, înfruntând hula ereziilor şi foarte bine părtinind credinţei celei bune, preafericite Mihaile.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Făcându-te locaş dumnezeieştilor daruri, preafericite, tuturor credincioşilor arătat pe acestea le-ai împărtăşit, viaţă următoare după

Dumnezeu câştigându-ţi şi fiind îmbrăcat cu dreptatea ca şi cu o haină, de Dumnezeu insuflate Mihaile.