Calendar ortodox, vineri, 16 octombrie! Un mare sfânt este astăzi prăznuit! Rugăciunea care te scapă de orice frică!

În fiecare an la data de 16 octombrie este o mare sărbătoare pentru toți credincioșii. În această zi este sărbătorit Sfântul Mucenic Longhin Sutașul!

Sărbătoare mare pentru toți creștinii în fiecare an la data de 16 octombrie. Atunci este prăznuit Sfântul Mucenic Longhin Sutașul! El a fost un mare credincios și și-a dat viața pentru Domnul!

Un mare sfânt este sărbătorit în această zi!
Vineri, 16 octombrie, toți românii au parte de o mare sărbătoare. În această zi este prăznuit Sfântul Mucenic Longhin Sutașul, cel care a fost pus să aibă grijă de crucea pe care a fost răstignit Iisus Hristos, dar și să aibă grijă și să fie atent la Sfântul Mormânt, acolo unde trupul fără viață al Mântuitorului a fost băgat.

După ce Hristos a Înviat, iudeii au mers la Sfântul Mucenic Longhin Sutașul pentru a-i da banii ca să mintă că Trupul Mântuitorului a fost furat, însă el nici nu a vrut să audă de așa ceva.

Atunci Pilat a decis că Sfântul Mucenic trebuie să fie ucis, iar Longhin Sutașul a respectat decizia și și-a lăsat viața în mâinile Domnului. Aceasta a murit prin decapitare.

Rugăciunea care te scapă de orice frică!
Atunci când ți-e frică de ceva e important să spui rugăciunea care te scapă de orice teamă și care îi este adresă Sfântului Mucenic Longhin Sutașul.

“Mucenicul Tău, Doamne, Longhin, întru nevoinţa sa, cununa nestricăciunii a dobândit de la Tine, Dumnezeul nostru; că având puterea Ta, pe chinuitori a învins; zdrobit-a şi ale demonilor neputincioase îndrăzniri.

Pentru rugăciunile lui, mântuieşte sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule. Adâncul Mării Roşii cu urme neudate, pedestru trecându-L Israel cel de demult, prin mâinile lui Moise în chipul Crucii, puterea lui Amalec în pustie a biruit.

Fiind strălucit cu Dumnezeieştile vărsări de lumină şi dimpreună cu Cetele îngerilor stând înaintea lui Hristos Dumnezeu, mărite, luminează pe cei ce săvârşesc prăznuirea ta cea prealuminată. Nimic nu te-a despărţit de unirea cu Dumnezeu, muceni­ce, fiind despărţit de dulceaţa cea trupească prin credinţă şi îndulcindu-te curat întru iubi­rea cea desăvârşită.

Slujind cu gând curat lui Dum­nezeu Cel Viu, Sfinte Longhin, Preaînţelepte, nicidecum n-ai dat închinăciune la idolii cei morţi, fericite. Drept aceea, fiind omo­rât, ai ajuns către Viaţa Cea fără de sfârşit. Pe Cuvântul Tatălui, cu cu­vântul L-ai zămislit în pânte­cele tău, ca să dezlege pe oa­meni din necuvântare pentru a Sa bunătate, Maică Fecioară Preacurată, Binecuvântată, cu totul fără de prihană. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Cinste Maicii Domnului. Amin”. scrie spynews.ro