Calendar ortodox 17 septembrie 2023. Sărbătoare cu cruce neagră de Sfânta Muceniţă Sofia şi fiicele sale

Calendar ortodox 17 septembrie 2023. Sărbătoare cu cruce neagră de Sfânta Muceniţă Sofia şi ale sale fiice.

Biserica Ortodoxă o prăznuieşte astăzi, 17 septembrie, pe Sfânta Muceniţă Sofia şi fiicele sale, Pistis, Elpis şi Agapis.

Cele trei fiice ale Sfintei Sofia au fost botezate cu numele celor trei virtuţii teologice. Pistis- credinţă, Elpis- nădejde, Agapis- dragoste.

După naşterea celor trei fiice, Sfânta Muceniţă Sofia a rămas văduvă.

Calendar ortodox 17 septembrie 2023. Sărbătoare cu cruce neagră de Sfânta Muceniţă Sofia şi fiicele sale

Sărbătoare în calendar ortodox astăzi, 17 septembrie, de Sfânta Muceniţă Sofia şi fiicele sale.

Antioh le-a denunțat împăratului Adrian că sunt creștine. Împăratul le-a poruncit să aducă jertfă zeiței Artemis.

Pentru că au refuzat, împăratul a poruncit să fie omorâte doar fiicele, că mama să sufere mai mult, nu doar chinurile pedepselor ci și pierderea fiicelor.

Fetele Sfintei Sofia au fost martirizate în anul 137. Când au fost omorâte, Pistis avea 12 ani, Elpis 10 ani și Agapis nouă ani.

Sofia a luat trupurile celor trei fiice și le-a îngropat pe un deal, în afară cetății. După trei zile de rugăciune la mormântul acestora, și-a dat duhul în mâinile Domnului.

Mormintele Sfintei Sofia și a fiicelor sale Pistis, Elpis și Agapis au fost localizate pe drumul român Via Aurelia. Deasupra acestor morminte s-a ridicat Biserica “Sfântul Mucenic Pangratie“.

Din anul 1992, Sfânta Mucenita Sofia este ocrotitoarea capitalei Bulgariei.

Tot astăzi, 17 septembrie, se face prăznuirea următorilor sfinţi
Sfintei Mucenițe Agatoclia;
Sfinților Mucenici Maxim, Teodot și Asclipiodota;
Sfintei Lucia și Mucenicului Geminian, fiul ei;
Sfintei Mucenițe Teodota; Sfinților 100 de mucenici;
Sfinților episcopi Pilevs și Nil și a celor 46 de mucenici din Palestina;
Sfinților Mucenici Haralambie și Pandoleon;
Sfinților Mucenici Iraclid și Miron, episcopii Tamasului (Cipru).

Rugăciune făcătoare de minuni către Sfânta Muceniţă Sofia

„O, sfintelor şi vrednicelor de laudă muceniţe, Pistis, Elpis şi Agapis şi înţeleaptă maică a curajoaselor fiice, Sofia, la voi cu rugăciune sârguincioasă acum venim. Căci ce poate mijloci mai mult înaintea Domnului pentru noi dacă nu credinţa, nădejdea şi dragostea? Aceste trei virtuţi de temelie, cu ale căror nume fiind numite, prin voi înşivă le-aţi arătat! Rugaţi-L pe Domnul în necazuri şi în năpaste cu harul Lui cel nespus să ne acopere. Să ne izbăvească şi să ne păzească. Căci Bun şi Iubitor de oameni este.

Slava Lui, ca un soare neapus, acum în lumină dumnezeiască o vedem. În ajutorul smeritelor noastre rugăciuni degrab veniţi. Ca Domnul Dumnezeu păcatele şi fărădelegile noastre să le ierte. Și pe noi, păcătoşii şi nevrednicii de darurile Lui, să ne miluiască. Rugaţi-vă, dar, pentru noi, sfintelor muceniţe, Domnului nostru Iisus Hristos, Căruia slavă Îi aducem împreună şi Tatălui Său Celui fără de început şi Preasfântului şi Bunului şi de Viaţă Făcătorului Său Duh. Acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!”