Rugăciune ajutătoare către Sfântul Arhanghel Mihail – Îți aduce mult bine

Mulţi duhovnici şi stareţi spun că e bine să citeşti zilnic rugăciunea către Sf. Arhanghel Mihail.

Acest nume înseamnă „cel care este asemănarea lui Dumnezeu”. Cel mai adesea, Arhanghelul Mihail e reprezentat ca luptându-se cu un balaur şi biruind, în iconografia românească. În icoane, el apare cu aripi foarte mari şi puternice şi cu Sabia Dreptaatii. Aceasta este o sabie de foc, care arde. Iată ce rugăciune către Sf. Arhanghel Mihail trebuie să citești zilnic, în afară de Psalmul 50.

Mai trebuie spus că Sabia Dreptăţii e simbol al adevărului în acţiunea, fiind simbolul puterii şi al forţei lucide duhovniceşti. Garda şi lama sabiei sunt în formă de cruce, simbol al înfăptuirilor Sfintei Treimi. Se spune că Sf. Mihail este protector şi luptător al Bisericii pe pământ.

Rugăciune către Sfântul Arhanghel Mihail

„Doamne, Dumnezeule Atotputernice, Împărate cel fără de început, trimite-l, Doamne, pe Arhanghelul Tău, Mihail, spre ajutorul robului Tău (N), să-l scoată din mâna vrăjmaşilor văzuţi şi nevăzuţi.

O, mare Arhanghele al Domnului, Mihaile, revarsă mir bun asupra robului lui Dumnezeu, (N).

O, mare Arhanghele al Domnului, Mihaile, căpetenia cetelor îngereşti cu şase aripi, voievode al puterilor cereşti, al Heruvimilor, al Serafimilor şi al tuturor îngerilor, fii mie păzitor tare, mare ajutător în toate nevoile, scârbele, mâhnirile; în locuri pustii, la răscruci de drumuri, pe ape şi pe mări – liman lin.

Izbăveşte-mă, mare Arhanghele al Domnului, Mihaile, de toate înşelăciunile viclene ale diavolului şi auzi-mă pe mine, păcătosul robul lui Dumnezeu, (N), care mă rog ţie şi chem numele tău cel sfânt. Grăbeşte spre ajutorul meu şi auzi rugăciunea mea.

O, mare Arhanghele al Domnului, Mihaile, pe toţi cei ce-mi stau împotrivă, biruieşte-i cu puterea cinstitei şi de viaţă făcătoarei Crucii Domnului, cu rugăciunile Preasfintei Născătoarei de Dumnezeu, cu ale sfinţilor îngeri şi cu ale Sfinţilor Apostoli, cu ale Sfântului Prooroc Ilie şi cu ale Sfântului Nicolae,

Arhiepiscopul Mirelor Lichiei, cu ale Sfântului Andrei cel nebun pentru Hristos, cu ale Sfinţilor Mari Mucenici Nichita şi Eustaţie, cu ale Preacuvioşilor Părinţi, cu ale Sfinţilor Ierarhi şi Mucenici, şi cu ale tuturor puterilor cereşti.

O, mare Arhanghele Mihaile, ajută-mă pe mine, păcătosul robul lui Dumnezeu (N), apără-mă de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de moarte năpraznică, de orice rău, de vrăjmaşul cel înşelător, şi de năpastele aduse de el.

Izbăveşte-mă de cel viclean, mare Arhanghele al Domnului, Mihaile, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.”