Calendar ortodox 13 septembrie 2023. Mare sărbătoare: Sfântul Ioan de la Prislop. Rugăciunea către acest sfânt se rostește ori de câte ori te afli la necaz

Pe 13 septembrie, Biserica Ortodoxă îl prăznuiește pe Sfântul Ioan de la Prislop, ocrotitorul celor aflaţi la mare nevoie. Rugăciunea către Sfântul Ioan de la Prislop aduce vindecare de orice boală şi te fereşte de necazurile pe care ţi le pricinuiesc vrăjmaşii.

Calendar ortodox 13 septembrie 2023. Cine a fost Sfântul Ioan de la Prislop
Sfântul Ioan de la Prislop a fost originar din Silvaşul de Sus și a trăit la începutul secolului al XVI-lea. El s-a nevoit într-o peșteră din apropierea Mănăstirii Prislop, potrivit crestinortodox.ro. Peştera a fost săpată de către sfânt în malul stâncos al pârâului Silvuţ. Aici s-a nevoit Cuviosul Ioan mulți ani, luptându-se cu ispitele diavolilor.

Sfântul Ioan de la Prislop a fost ucis în timp ce își săpa cu dalta o fereastră în peretele chiliei. Un vânător l-a împușcat crezând că este un animal sălbatic.

Sfintele sale moaște s-au păstrat multă vreme în peștera de la Prislop, unde veneau credincioșii din împrejurimi și se închinau. În prezent, locul acestora nu mai este cunoscut.

Calendar ortodox 13 septembrie 2023. Rugăciune făcătoare de minuni către Sfântul Ioan de la Prislop
Binecuvântat eşti, Doamne Dumnezeul nostru, Cel ce ai zis şi s-a făcut toată făptura. Căci, din iubirea de oameni cea nemăsurată, fiind Dumnezeul a toată mângâierea şi nădejdea, ai binevoit a ridica din neamul nostru fii aleşi care prin credinţă şi nevoinţă pustnicească să menţină credinţa în atotputernicia şi milostivirea Ta şi să nu lase neamul nostru a se prăbuşi în întunericul necunoştintei de Dumnezeu.

Binecuvântat eşti, Doamne Dumnezeul nostru, Care din îndurare, ca un Dumnezeu al milostivirii, ai dăruit Ţării Haţegului şi întregului popor dreptcredincios pe Sfântul Cuvios Ioan, ca să ne fie mijlocitor, rugător si ajutător în nevoinţele mântuirii.

Doamne Dumnezeul nostru, am greşit şi nu suntem vrednici a câştiga milostivirea Ta prin sârguinţa cea de toate zilele. De aceea, aducem mijlocitori pentru sufletele noastre pe PreaSfânta Născătoare de Dumnezeu împreună cu Sfântul Cuvios Ioan de la Prislop, ca, prin rugăciunile lor să ne ocroteşti pe noi, Biserica Ta, şi tot poporul românesc, dăruindu-ne sănătate, viaţă ferită de toată răutatea, ca din adâncul inimilor să mărim Prea Sfânt Numele Tău, al Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Amin.